Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Dolní Litvínov

Dolní Litvínov to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Nieder Leutensdorf.
. Dziś miejscowość jest opuszczona, a jej teren należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Nieder-Leutensdorf Austro-Węgry Brüx przed traktatem pokojowym z Austrią
Dolní Litvínov Austro-Węgry Brüx przed traktatem pokojowym z Austrią
Dolní Litvínov Czechosłowacja Most po traktacie pokojowym z Austrią
Nieder-Leutensdorf Czechosłowacja Most po traktacie pokojowym z Austrią
Nieder Leutensdorf Rzesza Niemiecka Brüx 1938
Dolní Litvínov Czechosłowacja Horní Litvínov/Litvínov 1945
Dolní Litvínov (Litvínov-Dol. Litv.) Czechosłowacja Horní Litvínov/Litvínov 1945
- aufgelassen - Czechosłowacja Most 1992
- aufgelassen - Czechy Most 1993