Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Dolní Litvínov

Dolní Litvínov to miejscowość w to miejscowość, która przed traktatem pokojowym z Austrią należała do Austro-Węgry i znajdowała się w okręgu administracyjnym Brüx.
Dziś miejscowość jest opuszczona, a jej teren należy do Czechy.