Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Dolní Litvínov

Dolní Litvínov to miejscowość w to miejscowość, która 1945 należała do Czechosłowacja i znajdowała się w okręgu administracyjnym Horní Litvínov/Litvínov.
Dziś miejscowość jest opuszczona, a jej teren należy do Czechy.