Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

- aufgelassen -

- aufgelassen - to miejscowość w to miejscowość, która 1992 należała do Czechosłowacja i znajdowała się w okręgu administracyjnym Most.
Dziś miejscowość jest opuszczona, a jej teren należy do Czechy.