Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Nová Ves v Horách

Nová Ves v Horách to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Gebirgsneudorf.
. Dziś miejscowość nazywa się Nová Ves v Horách i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Gebirgsneudorf Austro-Węgry Brüx przed traktatem pokojowym z Austrią
Nová Ves v Horách Austro-Węgry Brüx przed traktatem pokojowym z Austrią
Nová Ves v Horách Czechosłowacja Most po traktacie pokojowym z Austrią
Gebirgsneudorf Czechosłowacja Most po traktacie pokojowym z Austrią
Gebirgsneudorf Rzesza Niemiecka Brüx 1938
Nová Ves v Horách Czechosłowacja Horní Litvínov/Litvínov 1945
Nová Ves v Horách Czechosłowacja Most 1992
Nová Ves v Horách Czechy Most 1993