Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Nová Ves v Horách

Nová Ves v Horách to miejscowość w to miejscowość, która po traktacie pokojowym z Austrią należała do Czechosłowacja i znajdowała się w okręgu administracyjnym Most.
Nová Ves v Horách to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Gebirgsneudorf. Dziś miejscowość nazywa się Nová Ves v Horách i należy do Czechy.