Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Svinětice

Svinětice to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Svinětice.
. Dziś miejscowość nazywa się Svinětice i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Swinětitz Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Svinětice Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Svinětice Czechosłowacja Písek po traktacie pokojowym z Austrią
Swinietitz Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Svinětice Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Svinětice Czechosłowacja Vodňany 1945
Svinětice Czechosłowacja Strakonice 1992
Svinětice Czechy Strakonice 1993