Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Svinětice

Svinětice to miejscowość w to miejscowość, która 1993 należała do Czechy i znajdowała się w okręgu administracyjnym Strakonice.
Svinětice to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Svinětice. Dziś miejscowość nazywa się Svinětice i należy do Czechy.