Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Blažovice

Blažovice to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Blažovice.
. Dziś miejscowość nazywa się Blažovice i należy do Czechosłowacja.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Blažowitz Austro-Węgry Wischau przed traktatem pokojowym z Austrią
Blažovice Austro-Węgry Wischau przed traktatem pokojowym z Austrią
Blažovice Czechosłowacja Vyškov po traktacie pokojowym z Austrią
Bläswitz Rzesza Niemiecka Wischau 1939
Blažovice Rzesza Niemiecka Wischau 1939
Blažovice Czechosłowacja Vyškov 1945
Blažovice Czechosłowacja Jižní Morava 1992