Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Blažovice

Blažovice to miejscowość w to miejscowość, która po traktacie pokojowym z Austrią należała do Czechosłowacja i znajdowała się w okręgu administracyjnym Vyškov.
Blažovice to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Blažovice. Dziś miejscowość nazywa się Blažovice i należy do Czechosłowacja.