Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Preloge

Preloge to miejscowość w to miejscowość, która po traktacie pokojowym z Austrią należała do Jugosławia i znajdowała się w okręgu administracyjnym Konjice.
Preloge to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Vorau. Dziś miejscowość nazywa się Preloge i należy do Słowenia.