Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Preloge

Preloge to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Vorau.
. Dziś miejscowość nazywa się Preloge i należy do Słowenia.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Preloge Austro-Węgry Gonobitz/Konjice przed traktatem pokojowym z Austrią
Preloge Jugosławia Konjice po traktacie pokojowym z Austrią
Vorau Rzesza Niemiecka Marburg an der Drau 1941
Preloge Jugosławia Maribor 1945
Preloge Jugosławia Socialistična rep. Slovenija 1992
Preloge Słowenia Slowenien 1991