Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Johannesthal

Johannesthal to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Johannesthal.
. Dziś miejscowość nazywa się Janův Důl i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Johannesthal Austro-Węgry Böhmisch-Leipa przed traktatem pokojowym z Austrią
Janův Důl Austro-Węgry Böhmisch-Leipa przed traktatem pokojowym z Austrią
Janův Důl Czechosłowacja Česká Lípa po traktacie pokojowym z Austrią
Johannesthal Czechosłowacja Česká Lípa po traktacie pokojowym z Austrią
Johannesthal Rzesza Niemiecka Reichenberg 1938
Janův Důl Czechosłowacja Liberec 1945
Janův Důl Czechosłowacja Liberec 1992
Janův Důl Czechy Liberec 1993