Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Horosedl

Horosedl to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Horosedl.
. Dziś miejscowość nazywa się Hořesedly i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Horosedl Austro-Węgry Podersam przed traktatem pokojowym z Austrią
Hořesedly Austro-Węgry Podersam przed traktatem pokojowym z Austrią
Hořesedly Czechosłowacja Podbořany po traktacie pokojowym z Austrią
Horosedl Czechosłowacja Podbořany po traktacie pokojowym z Austrią
Horosedl Rzesza Niemiecka Podersam 1938
Hořesedly Czechosłowacja Rakovník 1945
Hořesedly Czechosłowacja Rakovník 1992
Hořesedly Czechy Rakovník 1993