Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Holkovice

Holkovice to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Holkovice.
. Dziś miejscowość nazywa się Holkovice i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Holkowitz Austro-Węgry Strakonitz przed traktatem pokojowym z Austrią
Holkovice Austro-Węgry Strakonitz przed traktatem pokojowym z Austrią
Holkovice Czechosłowacja Strakonice po traktacie pokojowym z Austrią
Holkowitz Rzesza Niemiecka Strakonitz 1939
Holkovice Rzesza Niemiecka Strakonitz 1939
Holkovice Czechosłowacja Horažďovice 1945
Holkovice Czechosłowacja Klatovy 1992
Holkovice Czechy Klatovy 1993