Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Hohenstein

Hohenstein to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Hohenstein.
. Dziś miejscowość nazywa się Unčín (Krupka-Unčín) i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Hohenstein Austro-Węgry Aussig przed traktatem pokojowym z Austrią
Unčín Austro-Węgry Aussig przed traktatem pokojowym z Austrią
Unčín Czechosłowacja Ústí nad Labem po traktacie pokojowym z Austrią
Hohenstein Czechosłowacja Ústí nad Labem po traktacie pokojowym z Austrią
Hohenstein Rzesza Niemiecka Aussig 1938
Unčín Czechosłowacja Ústí nad Labem 1945
Unčín (Krupka-Unčín) Czechosłowacja Teplice 1992
Unčín (Krupka-Unčín) Czechy Teplice 1993