Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Vysoká Lípa

Vysoká Lípa to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Hohenleipa.
. Dziś miejscowość nazywa się Vysoká Lípa i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Hohenleipa Austro-Węgry Tetschen przed traktatem pokojowym z Austrią
Vysoká Lípa Austro-Węgry Tetschen przed traktatem pokojowym z Austrią
Vysoká Lípa Czechosłowacja Děčín po traktacie pokojowym z Austrią
Hohenleipa Czechosłowacja Děčín po traktacie pokojowym z Austrią
Hohenleipa Rzesza Niemiecka Tetschen 1938
Vysoká Lípa Czechosłowacja Děčín 1945
Vysoká Lípa Czechosłowacja Děčín 1992
Vysoká Lípa Czechy Děčín 1993