Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Zadní Zborovice

Zadní Zborovice to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Zadní Zborovice.
. Dziś miejscowość nazywa się Zadní Zborovice i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Hinter-Zborowitz Austro-Węgry Strakonitz przed traktatem pokojowym z Austrią
Zadní Zborovice Austro-Węgry Strakonitz przed traktatem pokojowym z Austrią
Zadní Zborovice Czechosłowacja Strakonice po traktacie pokojowym z Austrią
Hinter-Sborowitz Rzesza Niemiecka Strakonitz 1939
Zadní Zborovice Rzesza Niemiecka Strakonitz 1939
Zadní Zborovice Czechosłowacja Horažďovice 1945
Zadní Zborovice Czechosłowacja Strakonice 1992
Zadní Zborovice Czechy Strakonice 1993