Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Hájek

Hájek to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Hájek.
. Dziś miejscowość nazywa się Hájek i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Hajek Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Hájek Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Hájek Czechosłowacja Písek po traktacie pokojowym z Austrią
Hajek Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Hájek Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Hájek Czechosłowacja Vodňany 1945
Hájek Czechosłowacja Strakonice 1992
Hájek Czechy Strakonice 1993