Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Úlehle

Úlehle to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Úlehle.
. Dziś miejscowość nazywa się Úlehle i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Aulehle Austro-Węgry Strakonitz przed traktatem pokojowym z Austrią
Oulehle Austro-Węgry Strakonitz przed traktatem pokojowym z Austrią
Úlehle Czechosłowacja Strakonice po traktacie pokojowym z Austrią
Aulechle Rzesza Niemiecka Strakonitz 1939
Úlehle Rzesza Niemiecka Strakonitz 1939
Úlehle Czechosłowacja Horažďovice 1945
Úlehle Czechosłowacja Strakonice 1992
Úlehle Czechy Strakonice 1993