Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Ebersdorf

Ebersdorf to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Ebersdorf.
. Dziś miejscowość jest opuszczona, a jej teren należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Ebersdorf Austro-Węgry Aussig przed traktatem pokojowym z Austrią
Habartice Austro-Węgry Aussig przed traktatem pokojowym z Austrią
Habartice Czechosłowacja Ústí nad Labem po traktacie pokojowym z Austrią
Ebersdorf Czechosłowacja Ústí nad Labem po traktacie pokojowym z Austrią
Ebersdorf Rzesza Niemiecka Aussig 1938
Habartice Czechosłowacja Ústí nad Labem 1945
- aufgelassen - Czechosłowacja Teplice 1992
- aufgelassen - Czechy Teplice 1993