Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Drausendorf

Drausendorf to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Drausendorf.
. Dziś miejscowość nazywa się Druzcov i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Drausendorf Austro-Węgry Böhmisch-Leipa przed traktatem pokojowym z Austrią
Druzcov Austro-Węgry Böhmisch-Leipa przed traktatem pokojowym z Austrią
Druzcov Czechosłowacja Česká Lípa po traktacie pokojowym z Austrią
Drausendorf Czechosłowacja Česká Lípa po traktacie pokojowym z Austrią
Drausendorf Rzesza Niemiecka Reichenberg 1938
Druzcov Czechosłowacja Liberec 1945
Druzcov Czechosłowacja Liberec 1992
Druzcov Czechy Liberec 1993