Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Dneschitz

Dneschitz to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Dnešice.
. Dziś miejscowość nazywa się Dnešice i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Dneschitz Austro-Węgry Přestitz przed traktatem pokojowym z Austrią
Dnešice Austro-Węgry Přestitz przed traktatem pokojowym z Austrią
Dnešice Czechosłowacja Přeštice po traktacie pokojowym z Austrią
Dneschitz Rzesza Niemiecka Pschestitz 1939
Dnešice Rzesza Niemiecka Pschestitz 1939
Dnešice Czechosłowacja Přeštice 1945
Dnešice Czechosłowacja Plzeň-jih 1992
Dnešice Czechy Plzeň-jih 1993