Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Německé Prusy

Německé Prusy to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Německé Prusy.
. Dziś miejscowość nazywa się Pustiměřské Prusy i należy do Czechosłowacja.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Deutsch Pruss Austro-Węgry Wischau przed traktatem pokojowym z Austrią
Prusy Německé Austro-Węgry Wischau przed traktatem pokojowym z Austrią
Německé Prusy Czechosłowacja Vyškov po traktacie pokojowym z Austrią
Deutsch-Preußen Rzesza Niemiecka Wischau 1939
Německé Prusy Rzesza Niemiecka Wischau 1939
Německé Prusy Czechosłowacja Vyškov 1945
Pustiměřské Prusy Czechosłowacja Jižní Morava 1992