Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Tillisch

Tillisch to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Tillisch.
. Dziś miejscowość jest opuszczona, a jej teren należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Tillisch Austro-Węgry Aussig przed traktatem pokojowym z Austrią
Dělouš Austro-Węgry Aussig przed traktatem pokojowym z Austrią
Dělouš Czechosłowacja Ústí nad Labem po traktacie pokojowym z Austrią
Tillisch Czechosłowacja Ústí nad Labem po traktacie pokojowym z Austrią
Tillisch Rzesza Niemiecka Aussig 1938
Dělouš Czechosłowacja Ústí nad Labem 1945
- aufgelassen - Czechosłowacja Ústí nad Labem 1992
- aufgelassen - Czechy Ústí nad Labem 1993