Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Daminěves

Daminěves to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Daminěves.
. Dziś miejscowość nazywa się Daminěves i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Daňowes Austro-Węgry Melnik przed traktatem pokojowym z Austrią
Daňoves Austro-Węgry Melnik przed traktatem pokojowym z Austrią
Daminěves Czechosłowacja Mělník po traktacie pokojowym z Austrią
Daminiowes Rzesza Niemiecka Melnik 1939
Daminěves Rzesza Niemiecka Melnik 1939
Daminěves Czechosłowacja Mělník 1945
Daminěves Czechosłowacja Mělník 1992
Daminěves Czechy Mělník 1993