Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Gross-Kaudern

Gross-Kaudern to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Groß Kaudern.
. Dziś miejscowość nazywa się Chuderov i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Gross-Kaudern Austro-Węgry Aussig przed traktatem pokojowym z Austrią
Chuderov Austro-Węgry Aussig przed traktatem pokojowym z Austrią
Chuderov Czechosłowacja Ústí nad Labem po traktacie pokojowym z Austrią
Groß-Kaudern Czechosłowacja Ústí nad Labem po traktacie pokojowym z Austrią
Groß Kaudern Rzesza Niemiecka Aussig 1938
Chuderov Czechosłowacja Ústí nad Labem 1945
Chuderov Czechosłowacja Ústí nad Labem 1992
Chuderov Czechy Ústí nad Labem 1993