Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Chraštice

Chraštice to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Chraštice.
. Dziś miejscowość nazywa się Chraštice i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Gross-Chrastitz Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Chraštice Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Chraštice Czechosłowacja Písek po traktacie pokojowym z Austrią
Groß-Kraschtitz Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Chraštice Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Chraštice Czechosłowacja Písek 1945
Chraštice Czechosłowacja Příbram 1992
Chraštice Czechy Příbram 1993