Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Břeskowitz

Břeskowitz to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Vřeskovice.
. Dziś miejscowość nazywa się Vřeskovice i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Břeskowitz Austro-Węgry Přestitz przed traktatem pokojowym z Austrią
Vřeskovice Austro-Węgry Přestitz przed traktatem pokojowym z Austrią
Břeskovice Austro-Węgry Přestitz przed traktatem pokojowym z Austrią
Vřeskovice Czechosłowacja Přeštice po traktacie pokojowym z Austrią
Heidefeld Rzesza Niemiecka Pschestitz 1939
Vřeskovice Rzesza Niemiecka Pschestitz 1939
Vřeskovice Czechosłowacja Přeštice 1945
Vřeskovice Czechosłowacja Klatovy 1992
Vřeskovice Czechy Klatovy 1993