Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Zerowitz

Zerowitz to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Žerovice.
. Dziś miejscowość nazywa się Žerovice i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Zerowitz Austro-Węgry Přestitz przed traktatem pokojowym z Austrią
Scherowitz Austro-Węgry Přestitz przed traktatem pokojowym z Austrią
Zerovice Austro-Węgry Přestitz przed traktatem pokojowym z Austrią
Žerovice Austro-Węgry Přestitz przed traktatem pokojowym z Austrią
Žerovice Czechosłowacja Přeštice po traktacie pokojowym z Austrią
Scherowitz Rzesza Niemiecka Pschestitz 1939
Žerovice Rzesza Niemiecka Pschestitz 1939
Žerovice Czechosłowacja Přeštice 1945
Žerovice Czechosłowacja Plzeň-jih 1992
Žerovice Czechy Plzeň-jih 1993