Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Neugarten

Neugarten to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Neugarten.
. Dziś miejscowość nazywa się Zahrádky i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Neugarten Austro-Węgry Böhmisch-Leipa przed traktatem pokojowym z Austrią
Zahrádky Czechosłowacja Česká Lípa po traktacie pokojowym z Austrią
Neugarten Czechosłowacja Česká Lípa po traktacie pokojowym z Austrią
Neugarten Rzesza Niemiecka Böhmisch Leipa 1938
Zahrádky Czechosłowacja Česká Lípa 1945
Zahrádky Czechosłowacja Česká Lípa 1992
Zahrádky Czechy Česká Lípa 1993