Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Boschin

Boschin to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Bošín.
. Dziś miejscowość nazywa się Bošín i należy do Czechosłowacja.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Boschin Austro-Węgry Hohenmauth przed traktatem pokojowym z Austrią
Bošín Austro-Węgry Hohenmauth przed traktatem pokojowym z Austrią
Bošín Czechosłowacja Vysoké Mýto po traktacie pokojowym z Austrią
Boschin Rzesza Niemiecka Hohenmauth 1939
Bošín Rzesza Niemiecka Hohenmauth 1939
Bošín Czechosłowacja Vysoké Mýto 1945
Bošín Czechosłowacja Východní Čechy 1992