Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Bor

Bor to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Bor u Skutče.
. Dziś miejscowość nazywa się Bor u Skutče i należy do Czechosłowacja.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Bor Austro-Węgry Hohenmauth przed traktatem pokojowym z Austrią
Bor u Skutče Czechosłowacja Vysoké Mýto po traktacie pokojowym z Austrią
Bor bei Skutsch Rzesza Niemiecka Hohenmauth 1939
Bor u Skutče Rzesza Niemiecka Hohenmauth 1939
Bor u Skutče Czechosłowacja Vysoké Mýto 1945
Bor u Skutče Czechosłowacja Východní Čechy 1992