Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Vícemilice

Vícemilice to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Vícemilice.
. Dziś miejscowość nazywa się Vícemilice i należy do Czechosłowacja.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Witzomělitz Austro-Węgry Wischau przed traktatem pokojowym z Austrią
Vicomělice Austro-Węgry Wischau przed traktatem pokojowym z Austrią
Vícemilice Czechosłowacja Vyškov po traktacie pokojowym z Austrią
Witzomielitz Rzesza Niemiecka Wischau 1939
Vícemilice Rzesza Niemiecka Wischau 1939
Vícemilice Czechosłowacja Vyškov 1945
Vícemilice Czechosłowacja Jižní Morava 1992