Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Gross-Priesen

Gross-Priesen to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Groß Priesen.
. Dziś miejscowość nazywa się Velké Březno i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Gross-Priesen Austro-Węgry Aussig przed traktatem pokojowym z Austrią
Velké Březno Austro-Węgry Aussig przed traktatem pokojowym z Austrią
Velké Březno Czechosłowacja Ústí nad Labem po traktacie pokojowym z Austrią
Groß-Priesen Czechosłowacja Ústí nad Labem po traktacie pokojowym z Austrią
Groß Priesen Rzesza Niemiecka Aussig 1938
Velké Březno Czechosłowacja Ústí nad Labem 1945
Velké Březno Czechosłowacja Ústí nad Labem 1992
Velké Březno Czechy Ústí nad Labem 1993