Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Dolní Novosedly

Dolní Novosedly to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Dolní Novosedly.
. Dziś miejscowość nazywa się Dolní Novosedly i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Unter-Neusattel Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Dolní Novosedlo Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Dolní Novosedly Czechosłowacja Písek po traktacie pokojowym z Austrią
Unter-Neusattel Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Dolní Novosedly Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Dolní Novosedly Czechosłowacja Písek 1945
Dolní Novosedly Czechosłowacja Písek 1992
Dolní Novosedly Czechy Písek 1993