Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Tučapy

Tučapy to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Tučapy.
. Dziś miejscowość nazywa się Tučapy i należy do Czechosłowacja.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Tučap Austro-Węgry Wischau przed traktatem pokojowym z Austrią
Tučapy Austro-Węgry Wischau przed traktatem pokojowym z Austrią
Tučapy Czechosłowacja Vyškov po traktacie pokojowym z Austrią
Tutschap Rzesza Niemiecka Wischau 1939
Tučapy Rzesza Niemiecka Wischau 1939
Tučapy Czechosłowacja Vyškov 1945
Tučapy Czechosłowacja Jižní Morava 1992