Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Těšínov

Těšínov to miejscowość w to miejscowość, która 1992 należała do Czechosłowacja i znajdowała się w okręgu administracyjnym Písek.
Těšínov to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Těšínov. Dziś miejscowość nazywa się Těšínov i należy do Czechy.