Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Teschen

Teschen to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Teschen.
. Dziś miejscowość nazywa się Těšnov i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Teschen Austro-Węgry Böhmisch-Leipa przed traktatem pokojowym z Austrią
Těšnov Austro-Węgry Böhmisch-Leipa przed traktatem pokojowym z Austrią
Těšnov Czechosłowacja Česká Lípa po traktacie pokojowym z Austrią
Teschen Czechosłowacja Česká Lípa po traktacie pokojowym z Austrią
Teschen Rzesza Niemiecka Reichenberg 1938
Těšnov Czechosłowacja Turnov 1945
Těšnov Czechosłowacja Liberec 1992
Těšnov Czechy Liberec 1993