Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

NN

NN to miejscowość w to miejscowość, która 1991 należała do Słowenia i znajdowała się w okręgu administracyjnym Slowenien.
NN to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Sankt Anton. Dziś miejscowość nazywa się NN i należy do Słowenia.