Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Spansdorf

Spansdorf to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Spansdorf.
. Dziś miejscowość nazywa się Lipová i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Spansdorf Austro-Węgry Aussig przed traktatem pokojowym z Austrią
Lipová Czechosłowacja Ústí nad Labem po traktacie pokojowym z Austrią
Spansdorf Czechosłowacja Ústí nad Labem po traktacie pokojowym z Austrią
Spansdorf Rzesza Niemiecka Aussig 1938
Lipová Czechosłowacja Ústí nad Labem 1945
Lipová Czechosłowacja Ústí nad Labem 1992
Lipová Czechy Ústí nad Labem 1993