Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Sossen

Sossen to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Sossen.
. Dziś miejscowość nazywa się Soseň i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Sossen Austro-Węgry Podersam przed traktatem pokojowym z Austrią
Soseň Austro-Węgry Podersam przed traktatem pokojowym z Austrią
Soseň Czechosłowacja Podbořany po traktacie pokojowym z Austrią
Sossen Czechosłowacja Podbořany po traktacie pokojowym z Austrią
Sossen Rzesza Niemiecka Podersam 1938
Soseň Czechosłowacja Podbořany 1945
Soseň Czechosłowacja Rakovník 1992
Soseň Czechy Rakovník 1993