Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Šlapanice

Šlapanice to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Šlapanice.
. Dziś miejscowość nazywa się Šlapanice i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Schlapanitz Austro-Węgry Schlan przed traktatem pokojowym z Austrią
Šlapanice Austro-Węgry Schlan przed traktatem pokojowym z Austrią
Šlapanice Czechosłowacja Slaný po traktacie pokojowym z Austrią
Schlapanitz Rzesza Niemiecka Schlan 1939
Šlapanice Rzesza Niemiecka Schlan 1939
Šlapanice Czechosłowacja Slaný 1945
Šlapanice Czechosłowacja Kladno 1992
Šlapanice Czechy Kladno 1993