Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Sedlec

Sedlec to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Sedlec.
. Dziś miejscowość nazywa się Sedlec i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Sedletz Austro-Węgry Melnik przed traktatem pokojowym z Austrią
Sedlec Austro-Węgry Melnik przed traktatem pokojowym z Austrią
Sedlec Czechosłowacja Mělník po traktacie pokojowym z Austrią
Sedletz Rzesza Niemiecka Melnik 1939
Sedlec Rzesza Niemiecka Melnik 1939
Sedlec Czechosłowacja Mělník 1945
Sedlec Czechosłowacja Mělník 1992
Sedlec Czechy Mělník 1993