Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Červený Újezdec

Červený Újezdec to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Červený Újezdec.
. Dziś miejscowość nazywa się Červený Újezdec i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Roth-Aujezd Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Červený Újezd Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Červený Újezdec Czechosłowacja Písek po traktacie pokojowym z Austrią
Rot-Aujest Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Červený Újezdec Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Červený Újezdec Czechosłowacja Písek 1945
Červený Újezdec Czechosłowacja Písek 1992
Červený Újezdec Czechy Písek 1993