Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Blanice

Blanice to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Blanice.
. Dziś miejscowość nazywa się Blanice i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Gross-Blanitz Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Velká Blanice Austro-Węgry Pisek przed traktatem pokojowym z Austrią
Blanice Czechosłowacja Písek po traktacie pokojowym z Austrią
Groß-Blanitz Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Blanice Rzesza Niemiecka Pisek 1939
Blanice Czechosłowacja Prachatice 1945
Blanice Czechosłowacja Strakonice 1992
Blanice Czechy Strakonice 1993