Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Kroužek

Kroužek to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Kroužek.
. Dziś miejscowość nazywa się Kroužek i należy do Czechosłowacja.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Kraužek Austro-Węgry Wischau przed traktatem pokojowym z Austrią
Ringelsdorf Austro-Węgry Wischau przed traktatem pokojowym z Austrią
Kroužek Austro-Węgry Wischau przed traktatem pokojowym z Austrią
Kroužek Czechosłowacja Vyškov po traktacie pokojowym z Austrią
Ringelsdorf Rzesza Niemiecka Wischau 1939
Kroužek Rzesza Niemiecka Wischau 1939
Kroužek Czechosłowacja Vyškov 1945
Kroužek Czechosłowacja Jižní Morava 1992