Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Rzy

Rzy to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Rzy.
. Dziś miejscowość nazywa się Rzy i należy do Czechosłowacja.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Rzy Austro-Węgry Hohenmauth przed traktatem pokojowym z Austrią
Rzy Czechosłowacja Vysoké Mýto po traktacie pokojowym z Austrią
Ries Rzesza Niemiecka Hohenmauth 1939
Rzy Rzesza Niemiecka Hohenmauth 1939
Rzy Czechosłowacja Vysoké Mýto 1945
Rzy Czechosłowacja Východní Čechy 1992