Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

-Račice (Račice-Pístovice-)

-Račice (Račice-Pístovice-) to miejscowość w to miejscowość, która 1992 należała do Czechosłowacja i znajdowała się w okręgu administracyjnym Jižní Morava.
-Račice (Račice-Pístovice-) to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Račice. Dziś miejscowość nazywa się -Račice (Račice-Pístovice-) i należy do Czechosłowacja.