Użyj znaku * jako symbolu wieloznacznego, reprezentującego dowolne znaki na końcu nazwy

Přestitz

Přestitz to miejscowość należąca dawniej do Rzeszy Niemieckiej. W Rzeszy Niemieckiej miejscowość nazywała się Přeštice.
. Dziś miejscowość nazywa się Přeštice i należy do Czechy.

Historyczna nazwa miejscowości Państwo Administracja Czas
Přestitz Austro-Węgry Přestitz przed traktatem pokojowym z Austrią
Přestice Austro-Węgry Přestitz przed traktatem pokojowym z Austrią
Přeštice Czechosłowacja Přeštice po traktacie pokojowym z Austrią
Pschestitz Rzesza Niemiecka Pschestitz 1939
Přeštice Rzesza Niemiecka Pschestitz 1939
Přeštice Czechosłowacja Přeštice 1945
Přeštice Czechosłowacja Plzeň-jih 1992
Přeštice Czechy Plzeň-jih 1993